ПРАВИЛАТА СПОРЕД НЮРНБЕРГСКИЯ КОДЕКС ! ( ВИДЕО )

0
174

Първи международен кодекс за провеждане на експерименти с хора, Нюрнберг, август 1947 г., съставен в резултат от медицинския фашизъм на нацистите през Втората световна война.

1. Доброволното съгласие на отделния субект е абсолютно необходимо. Това означава, че участниците в изследването:

– следва да бъдат законно упълномощени да дават съгласие;

– следва да имат право на свободен избор;

– трябва да дадат съгласие, без срещу тях да се използват елементи на намеса или употреба на сила, манипулация, измама, натиск, изкривяване на информация, или друга скрита форма на принуда или насилие;

– трябва да притежават достатъчно информация и да разбират същността на представената им информация, за да могат да вземат решение за съгласие в контекста на достатъчно познания за проучването.

Последната точка изисква, преди субектът на експеримента да вземе положително решение, да му бъдат разяснени:

– същността, основните етапи, продължителността и целите на експеримента;

– методите и средствата за провеждане на експеримента;

– всички неудобства и вреди, които могат да се очакват в разумни граници в хода на експеримента;

– влиянието, което може да бъде упражнено върху психическото или физическото здраве на човека в процеса на неговото участие в експеримента.

Задължението и отговорността за получаване на законно съгласие се възлагат на всяко лице, което информира, насочва или набира лица за експеримента. Тези лични задължения и отговорност за тяхното неизпълнение не могат да бъдат прехвърлени на друго лице.

2. Експериментът трябва да доведе до очакваните плодотворни резултати в полза на обществото, които не могат да бъдат получени чрез използване на други методи или средства. Резултатите не трябва по своя характер да бъдат случайни или излишни.

3. Експериментът трябва да бъде разработен и базиран на резултатите от предварителни проучвания върху животни и познания за естеството на заболяването или други изследователски проблеми, така че очакваните резултати да оправдаят провеждането на експеримента.

4. Експериментът трябва да се провежда по такъв начин, че да се избегне ненужно физическо и морално страдание и наранявания.

5. Експериментът не трябва да се провежда, ако априори има основание да се смята, че може да настъпи смърт или субектът да понесе необратимо увреждане на здравето, водещо до осакатяване; освен, може би, онези експерименти, при които лекари, които провеждат експеримент, действат като субекти на изследването.

6. Степента на възприемания риск никога не трябва да надвишава границата, определена от хуманитарната значимост на проблема, който експериментът трябва да реши.

7. Трябва да се осигури подходящо обучение и подходящо оборудване, за да се защити субектът на експеримента от нараняване, увреждане или смърт.

8. Експериментът трябва да се провежда само от квалифицирани учени – специалисти. Най-високата степен на предпазливост трябва да се упражнява на всички етапи от експеримента от тези, които организират или провеждат експеримента.

9. По време на експеримента лицето-субект трябва да бъде свободно да избира: да участва в експеримента до края или докато субектът постигне такова физическо или психическо състояние, когато продължаването на експеримента му изглежда невъзможно.

10. По време на проучването отговорният изследовател трябва да бъде готов да спре провеждането на експеримента на всеки етап, ако има основателни причини да смята, че продължаването на експеримента може да доведе до нараняване, увреждане или смърт на субекта в експеримента.

Какво желаете от НП Истината и само истината ?

Предложете вашият отговор

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Колко полезна беше тази публикация?

Кликнете върху звезда, за да оцените!

Среден рейтинг 5 / 5. Брой гласове: 2

Засега няма гласове! Бъдете първият, който ще оцени тази публикация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук